Tháp giảm nhiệt sử dụng luồng không khí thiên nhiên

Nguyên lý hoạt động của tháp tản nhiệt bay hơi

Tháp tản nhiệt bay hơi sử dụng kỹ thuật làm cho mát bay khá đối với cả không khí và nước để trích xuất nhiệt từ một xí nghiệp điện. Bằng bí quyết dùng cả nước và ko khí sở hữu thể làm giảm lượng nước cần phải có cho một phân xưởng điện cũng như giảm lượng khí cần phải có cho 1 hệ thống làm mát không khí. Các Cooling tower thường được sử dụng trong bất kỳ kỹ thuật tạo…