Thành phần chính của supephotphat kép, supephotphat đơn là gì?

Thành phần chính của supephotphat kép, supephotphat đơn là gì?
Đánh giá bài viết

Supephotphat kép là gì? Supephotphat đơn là gì? Thành phần chính của supephotphat kép gồm những gì? Supephotphat đơn có công thức là như thế nào? Sự khác biệt đặc trưng giữa supephotphat đơn và kép?….. Cùng đi tìm lời giải đáp trong bài tổng hợp kiến thức dưới đây của mayruaxegiadinh.com.vn nhé!

Supephotphat đơn

Supephotphat đơn là gì?

Supephotphat hay còn được gọi với tên thông thường là supe lân có dạng bột màu xám trắng hoặc màu sẫm. Thành phần của supephotphat đơn gồm loại muối tan được chính là Ca(H2PO4)2. Ngoài ra, thành phần của supephotphat gồm thêm cả thạch cao Thanh Liêm,….

Thành phần của supephotphat đơn gồm những gì?
Thành phần của supephotphat đơn gồm những gì?

Supephotphat đơn hoặc SSP là 1 loại phân khoáng mà trong đó có chứa một tỷ lệ tương đối thấp thành phần phốt pho.

Supephotphat đơn có công thức là gì?

Supephotphat đơn là hỗn hợp gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4 (thạch cao). Công thức supephotphat đơn là: Ca(H2PO4)2.2CaSO4.

Sản xuất supephotphat đơn

Chứa 14 – 20% thành phần là P2O5, được sản xuất bằng cách cho apatit hoặc cho bột quặng photphorit tác dụng với axit sunfuric đặc.

Danh từ “đơn” trong supephotphat đơn nhằm chỉ quá trình điều chế chỉ gồm duy nhất 1 giai đoạn:

Ca3(PO4)2 + H2SO4 → 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2

Thành phần supephotphat đơn gồm muối: Ca(H2PO4)2 và CaSO4. Khi được bón cho cây trồng thì cây chỉ đồng hóa được muối dễ tan là Ca(H2PO4)2  còn CaSO4 không tan trong nước làm rắn đất.

Supephotphat đơn có ưu nhược điểm gì?

Ưu điểm: quá trình sản xuất supephotphat đơn nhanh và rẻ bởi ít tốn hóa chất.

Nhược điểm: Supephotphat đơn làm rắn đất trồng bởi muối không tan CaSO4.

Supephotphat kép

Supephotphat kép là gì?

Supephotphat kép là loại phân chứa lân và hàm lượng lân thường ở mức trung bình. Thành phần chính của supephotphat kép là phốt pho (36%), hàm lượng phốt pho này gấp đôi so với ở supephotphat đơn.

Supephotphat kép có công thức là gì?

Supephotphat kép có công thức là: Ca(H2PO4)2

=> Từ công supephotphat kép ta có thể thấy rằng supephotphat kép không có lẫn thạch cao nên tỉ lệ P2O5 cao hơn và chuyên chở đỡ tốn kém hơn.

Thành phần chính của supephotphat kép chính là muối Ca(H2PO4)2

Thành phần chính của supephotphat kép là gì
Thành phần chính của supephotphat kép là gì?

Điều chế supephotphat kép

Supephotphat kép có công thức là: Ca(H2PO4)2

Danh từ “kép” trong supephotphat kép nhằm chỉ quá trình điều chế gồm có 2 giai đoạn:

PTPU:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H2PO4 + 3CaSO4

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2

Ưu nhược điểm của supephotphat kép

  • Ưu điểm: Supephotphat kép chứa hàm lượng P2O5 cao hơn và không có sản phẩm phụ.
  • Nhược điểm: điều chế lâu và tốn kém hơn.

Sự khác nhau giữa supephotphat đơn và supephotphat kép

Supephotphat đơn được sản xuất từ đá photphat cùng axit sunfuric, trong khi điều chế supephotphat kép thông qua phản ứng giữa đá photphat và axit photphoric. Do đó, điều này là đặc điểm độc lạ chính giữa supephotphat đơn đôi và ba. Theo đó, chúng ta có thể ký hiệu supephotphat đơn là SSP, supephotphat kép là DSP và supephotphat ba là TSP.

Ngoài ra, một điểm khác biệt nổi bật giữa supephotphat đơn, kép và ba là phân supephotphat đơn chứa hàm lượng phốt pho thấp, trong khi thành supephotphat kép chứa lượng phốt pho vừa phải còn supephotphat ba có tỷ lệ phốt pho khá cao (khoảng gấp 3 lần hàm lượng phốt pho có trong supephotphat đơn).

Hơn nữa, supephotphat đơn cũng chứa một hàm lượng nhỏ lưu huỳnh tương tự như một chất vi lượng. Tuy nhiên, trong supephotphat đơn lại không có những chất dinh dưỡng thực vật quan trọng khác trong supephotphat kép và ba.

Bài tập về supephotphat đơn và supephotphat kép

Bài tập 1: Người ta sử dụng một loại bột quặng có chứa 73% Ca3(PO4)2 ; 26% CaCO3 và 1% SiO2. Để tác dụng vừa đủ 100kg bột quặng này thì vần lượng dung dịch H2SO4 65% có khối lượng bao nhiêu?

  1. 110,06kg
  2. 100kg
  3. 150kg
  4. 120kg

Lời giải:

Theo đề bài đã cho ta có trong 100kg bột quặng thì: mCa3(PO4)2 = 100.73% = 73kg và mCaCO3 = 100.26% = 26kg.

→ nCa3(PO4)2 = 73/310 = 0,235 (kmol)

      nCaCO3 = 26/100 = 0,26 (kmol)

PTPU:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

                                                                         0,235 kmol → 0,47 kmol

                                                                        CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

                                                                        0,26 kmol → 0,26 kmol

→ Tổng số mol H2SO4 cần dùng là: 0,26 + 0,47 = 0,73 kmol

→ Khối lượng H2SO4 cần dùng là: mH2SO4 = 0,73.98 = 71,54 (kg).

→ Khối lượng dung dịch H2SO4 65% cần dùng là: mdd H2SO4 = 71,54.100/ 65 = 110,06 (kg).

=> Đáp án đúng: A

Bài tập 2: Xác định độ dinh dưỡng của một loại phân supephotphat kép biết rằng thành phần supephotphat kép này chứa 69,62% canxi dihidrophotphat cùng các chất không chứa photpho?

  1. 39,76%
  2. 48,52%
  3. 42,25%
  4. 45,75%

Lời giải:

Phân lân supephotphat kép chứa muối Ca(H2PO4)2

Giả sử khối lượng phân bón này là 100g => Khối lượng muối là: 100.69,92% = 69,92g.

nmuối = 69,92234 = 0,2975 (mol)

Ta có: nP2O5 = 12 nP = 12.2nmuối = nmuối => mP2O5 = 0,2975.142 = 42,245g.

=> Độ dinh dưỡng của phân lân supephotphat kép đề bài cho = %mP2O5 = 42,245 / 100 = 42,245% = 42,25%.

=> Đáp án đúng: C

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để theo dõi bài viết mà mayruaxegiadinh.com.vn vừa chia sẻ trên đây. Hy vọng những thông tin này giúp bạn nắm vững kiến thức liên quan đến supephotphat đơn và supephotphat kép cũng như thành phần chính của supephotphat kép, đơn và những đặc điểm đặc trưng của từng loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *