Sơ yếu lý lịch tự thuật là gì? Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch xin việc chuẩn nhất

Sơ yếu lý lịch tự thuật là gì? Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch xin việc chuẩn nhất
Đánh giá bài viết

Sơ yếu lý lịch là loại giấy tờ không thể thiếu trong các hồ sơ xin việc, học tập, quân đội, vào Đảng… Hãy cùng tìm hiểu sơ yếu lý lịch tự thuật là gì và hướng dẫn cách viết cụ thể trong bài viết sau đây nhé!

Sơ yếu lý lịch tự thuật là gì?

Sơ yếu lý lịch tự thuật hay sơ yếu lý lịch (SYLL) là tờ khai có chứa các thông tin liên quan của người khai lý lịch, bao gồm: thông tin cá nhân và thông tin của người thân trong gia đình.

Sơ yếu lý lịch tự thuật trong bộ hồ sơ xin việc
Sơ yếu lý lịch tự thuật trong bộ hồ sơ xin việc

Đây là loại giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin việc hoặc một số thủ tục hành chính khác.

Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật gồm những gì?

Mẫu sơ yếu lý lịch ngắn gọn bao gồm các thông tin như sau:

 • Ảnh thẻ 4×6
 • Thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ thường trú, CMND/CCCD, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa,…
 • Thông tin của các thành viên trong gia đình như bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, con cái: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ.
 • Thông tin chi tiết về quá trình học tập và làm việc của người khai lý lịch.
 • Thông tin về khen thưởng hoặc kỷ luật trong thời gian học tập, làm việc của người khai lý lịch.
 • Lời cam đoan các thông tin đều đúng sự thật.
 • Chữ ký của người khai lý lịch và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Mẫu bìa của sơ yếu lý lịch tự thuật

Bìa của mẫu sơ yếu lý lịch bao gồm:

 • Ảnh 4×6 (đã được đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận)
 • Các thông tin cá nhân cơ bản như: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại.
 • Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?
 • Số hiệu và ký tự
Mẫu bìa của sơ yếu lý lịch
Mẫu bìa của sơ yếu lý lịch

Trong phần này, bạn chỉ cần liệt kê các thông tin cơ bản của mình và chú ý điền cẩn thận, chính xác, tránh trường hợp tẩy xóa.

Mẫu sơ yếu lịch tự thuật chuẩn nhất 2021

Hiện nay, có rất nhiều các mẫu: sơ yếu lý lịch học sinh/ sinh viên, sơ yếu lý lịch nhập học, sơ yếu lý lịch tiếng Anh, tiếng Trung, sơ yếu lý lịch khoa học, sơ yếu lý lịch vào Đảng, sơ yếu lý lịch quân đội, sơ yếu lý lịch viết tay, mẫu sơ yếu lý lịch viên chức, công chức, cán bộ Nhà nước (sơ yếu lý lịch mẫu 2C/TCTW-98)… tùy theo mục đích sử dụng.

Lựa chọn mẫu sơ yếu lý lịch theo mục đích sử dụng
Lựa chọn mẫu sơ yếu lý lịch theo mục đích sử dụng

Dưới đây là form mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật thường được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Các bạn có thể tham khảo cách viết sơ yếu lý lịch xin việc 2021 tại đây.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

 

Họ và tên: …………………………………………………………………….Nam, nữ:…………….

Sinh ngày……………tháng…………năm…………………………………………………………….

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1):…………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân số:……………………………………….Nơi cấp:…………………

Ngày………….tháng………….năm……………………………………………………………………

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng………………………………….Di động……………………

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? (2):……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Số hiệu (3):…………………………….

Ký hiệu (4):…………………………….

Họ và tên: …………………………………………………………Bí danh:………………………….

Tên thường gọi:………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày…………..tháng………năm…………. Tại (5):…………………………………………

Nguyên quán (6):……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký thường trú hiện nay (7):……………………………………………………………

Nơi ở hiện tại (8) ……………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………………………………Tôn giáo:………………………………………..

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)

…………………………………………………………………………………………………………………

Thành phần bản thân hiện nay (10):……………………………………………………………..

Trình độ văn hoá (11):…………………………………. Ngoại ngữ (12):……………………..

Trình độ chuyên môn: …………………………………………Loại hình đào tạo:……………

Chuyên ngành đào tạo:………………………………………………………………………………..

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………..tháng…………năm………………………

Nơi kết nạp:……………………………………………………………………………………………….

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày………..tháng…………năm………………………………

Nơi kết nạp:……………………………………………………………………………………………….

Tình hình sức khoẻ (13): ……………….Cao…………………………. Cân nặng:……… kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14):………………………………………………..

Cấp bậc (15):……………………………………….. Lương chính hiện nay (16):……………

Ngày nhập ngũ: ……………………………….Ngày xuất ngũ:………………………………….

Lý do:……………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp…………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (17)……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (18)………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (19)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ:………………………………… Tuổi:………………….. Nghề nghiệp………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (20)……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (21)………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (22)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên vợ hoặc chồng:………………………………………….Tuổi:…………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc (23):………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (24):…………………………………………………………………………………..

Họ và tên các con:

1) ……………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

2) ……………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

3) ……………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

4) ………………………………………………..Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….

5) ……………………………………………… Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

 

Từ tháng năm
đến tháng năm
Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):………………………………………………………………………………………

Kỷ luật (27):………………………………………………………………………………………………

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

 

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan, Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………..,ngày……tháng……năm……

 

Người khai ký tên

Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch tự thuật 2021

 • (1) (7) Ghi chính xác địa chỉ theo Sổ hộ khẩu (số nhà, tổ/thôn, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
 • (2) Ghi chính xác họ tên; địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố; số điện thoại của người cần báo tin.
 • (3) (4) Người khai lý lịch không điền vào mục này.
 • (5) (6) Ghi chi tiết xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
 • (8) Ghi rõ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
 • (9) Bao gồm: bần nông, cố nông, trung nông, phú nông, tư sản, địa chủ, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức…
 • (10) Bao gồm: độc thân, kết hôn, ly hôn,…
 • (11) Ghi rõ 12/12 chính quy hoặc bổ túc văn hóa.
 • (12) Lựa chọn theo trình độ ngoại ngữ của người khai lý lịch, ví dụ: tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn…
 • (13) Ghi theo tình trạng sức khỏe hiện tại của người khai lý lịch, bao gồm: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.
 • (14) Tùy theo trình độ, chuyên ngành đào tạo của người khai lý lịch, liệt kê tất cả văn bằng có liên quan.
 • (15) Ghi cụ thể bậc lương chính đang hưởng hiện nay (nếu có).
 • (16) Lương theo ngạch: kỹ sư, nhân viên, chuyên viên… (nếu có).
 • (17 – 22) Ghi chi tiết quá trình từ khi sinh ra đến khi lớn lên về chỗ ở, nghề nghiệp, chức danh, cơ quan làm việc hiện tại.
 • (23) Ghi chính xác tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • (24) Ghi cụ thể địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
 • (25) Tóm tắt quá trình từ thời niên thiếu đến khi tham gia hoạt động xã hội: học sinh, sinh viên trường nào, cơ quan làm việc, chức vụ.
 • (26) Ghi rõ ngày, tháng, năm và hình thức khen thưởng.
 • (27) Ghi rõ ngày, tháng, năm, lý do và hình thức kỷ luật.
Ghi đầy đủ, chính xác thông tin trong sơ yếu lý lịch
Ghi đầy đủ, chính xác thông tin trong sơ yếu lý lịch

Lưu ý:

 • Sơ yếu lý lịch cần dán ảnh 4×6, ảnh mới chụp không quá 3 tháng và phải được đóng dấu giáp lai.
 • Không giống như sổ hộ khẩu, chứng minh thư/căn cước công dân và các loại bằng cấp, sơ yếu lý lịch công chứng ở các văn phòng công chứng không được chấp thuận mà bắt buộc sơ yếu lý lịch xác nhận ở nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú. Vì đây là thông tin nhân khẩu của bạn và gia đình, chỉ Ủy ban xã/phường mới có thể xác minh. Sơ yếu lý lịch có xác nhận địa phương mới được tính là hợp lệ.
Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận tại địa phương
Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận tại địa phương
 • Mẫu sơ yếu lý lịch công chứng và các loại giấy tờ khác đều có thời hạn là 6 tháng tính từ ngày đóng dấu xác nhận. Nếu quá 6 tháng thì sơ yếu lý lịch sẽ không được công nhận mà phải đi xin xác nhận lại.
 • Với đơn xin việc, đơn ứng tuyển bạn có thể viết tay để thể hiện sự tôn trọng hoặc nếu bạn có nét chữ đẹp để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Còn sơ yếu lý lịch có thể đánh máy vì đây là giấy tờ cần theo đúng mẫu và đem đi công chứng.

Trên đây là tổng hợp thông tin liên quan đến cách viết hồ sơ yếu lý lịch tự thuật. Hy vọng những chia sẻ trong bài viết đã giúp các bạn có được một bản sơ yếu lý lịch ngắn gọn và chính xác nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *