Mở tiệm rửa xe cần bao nhiêu vốn

Mở cửa tiệm rửa xe cần bao nhiêu vốn để xây dựng hoàn chỉnh?

Nhu cầu rửa xe tại nước ta ngày càng nhiều và không khi nào giảm. Theo thống kế của các doanh nghiệp phân phối xe mát thì Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ xe…